inwentaryzacja

W pracowni wykonywana na potrzeby projektowe i aranżacyjne danego wnętrza
w związku z planowanymi pracami remontowymi jako część dokumentacji.
Obejmuje całe wnętrze obiektu, jego segment lub pojedyńcze pomieszczenie w lokalu.
Zawiera:

  • spotkanie/konsultację z architektem
  • oględziny i analizę obiektu
  • pomiary z natury (przyrządami pomiarowymi) danego wnętrza
  • dokumentację fotograficzną (stan zastany)
  • rysunki techniczne (aktualny stan istniejący wnętrza)
  • przekazywana w formie papierowej i elektronicznej

Stanowi zbiór materiałów niezbędnych w przygotowywaniu dokumentacji do realizacji
dalszych prac nad wnętrzem w wybranej przez inwestora pozycji projektowej.