projekt wykonawczy

Pozycja skierowana dla inwestora na potrzeby zmiany istniejącego układu funkcjonalnego
danego pomieszczenia (np. zmiana jego przeznaczenia), całego mieszkania
(np. przy planowaniu generalnego remontu) lub po nabyciu nowego lokalu
(np. w stanie deweloperskim) oraz zmiany charakteru i stylu wnętrza z pełną aranżacją
przestrzeni na bazie wizualizacji 3d, w tym także pozyskania zestawień materiałów
proponowanych w całości koncepcji, jak również wykonania rysunków technicznych
dla wykonawców z poszczególnych specjalizacji oraz spotkanie z fachowcami na miejscu
inwestycji.

 

Zawiera:

 • I spotkanie/konsultację z architektem
 • analizę potrzeb i wymagań inwestora
 • inwentaryzację wnętrza
 • 2-3 propozycje układów funkcjonalnych z omówieniem
  (rzuty 2d z wymiarowaniem i rozmieszczeniem elementów wyposażenia)
 • II spotkanie/konsultacja z omówieniem przyjętych rozwiązań w rzutach 2d
 • finalną wersję układu (po wprowadzeniu zmian i akceptacją inwestora)
 • wizualizację 3d na bazie finalnej wersji układu funkcjonalnego z pełną aranżacją
 • III spotkanie/konsultacja z omówieniem przyjętych rozwiązań w wizualizacji 3d
 • finalną wersję wizualizacji 3d (po wprowadzeniu zmian i akceptacją inwestora)
 • zestawieniem podstawowych materiałów wykończeniowych i aranżacyjnych
  (nazwa, link, zdjęcie, ilość, cena)
 • rysunki techniczne dla wykonawców poszczególnych specjalizacji
  [np. montera (roboty w zakresie suchej zabudowy, malowania, tapetowania, posadzek,
  okładzin), elektryka, hydraulika, stolarza]
 • IV spotkanie/ konsultacja z fachowcami z omówieniem przyjętych rozwiązań
 • finalną wersję rysunków technicznych (po wprowadzeniu zmian i akceptacją inwestora)
 • opis przyjętych rozwiązań na bazie finalnej wersji układu oraz wizualizacji 3d
  i rysunków technicznych
 • przekazanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej

Wybór takiej pozycji projektowej pozwoli na poznanie potencjału wnętrza, pokaże nowe
możliwości usytuowania ścian działowych, najkorzystniejsze warianty rozmieszczenia
elementów wyposażenia, w pełni zilustruje przyszłe wnętrze za pośrednictwem wizualizacji
3d wraz z zestawieniami użytych materiałów wykończeniowych i aranżacyjnych, dostarczenie
fachowcom rysunków technicznych do wykonania robót wg specjalizacji, spotkanie
z omówieniem działań, technologii i zakresu robót z fachowcami.

Termin realizacji i wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie z inwestorem.