wizualizacje fotorealistyczne

Pozycja skierowana dla inwestora na potrzeby zobrazowania wizji, pomysłu, czy koncepcji
z rysunków 2D na 3D. W pracowni wizualizacje tworzone są na bazie wcześniej wykonanej
inwentaryzacji wnętrza oraz licznych, szerokich konsultacji i analiz z inwestorem.
Ukazują szczegółowo najwierniejsze odzwierciedlenie charakteru i stylu przyszłego wnętrza
poprzez trójwymiarowe ujęcia 3D. Wygenerowany obraz z każdej dowolnej perspektywy
pokaże wszystkie elementy zamieszczone w koncepcji ,czy też szczegóły przyjętych
rozwiązań. Fotorealistycze modelowanie 3D pozwala na przedstawienie układu
przestrzennego, a także konkretnych cech poszczególnych elementów wyposażenie
i aranżacji wnętrz typu kolorystyka, faktury powierzchni, kształty, gabaryty, czy ilość światła.
W atrakcyjnie wizualny sposób pozwalają zaprezentować inwestorowi przyszły planowany
wygląd pomieszczeń, by móc ocenić spójność pierwotnych założeń projektowych
z przewidzianym sobie efektem końcowym.

Termin realizacji i wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie z inwestorem.