projekt funkcjonalny

Pozycja skierowana dla inwestora na potrzeby zmiany istniejącego układu funkcjonalnego
danego pomieszczenia (np. zmiana jego przeznaczenia), całego mieszkania
(np. przy planowaniu generalnego remontu) lub po nabyciu nowego lokalu
(np. w stanie deweloperskim).

  Zawiera:

 • I spotkanie/konsultację z architektem
 • analizę potrzeb i wymagań inwestora
 • inwentaryzację wnętrza
 • 2-3 propozycje układów funkcjonalnych z omówieniem
  (rzuty 2d z wymiarowaniem i rozmieszczeniem elementów wyposażenia)
 • II spotkanie/konsultacja z omówieniem przyjętych rozwiązań w rzutach 2d
 • finalną wersję układu (po wprowadzeniu zmian i akceptacją inwestora)
 • opis przyjętych rozwiązań na bazie finalnej wersji układu
 • przekazanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej

Wybór takiej pozycji projektowej pozwoli na poznanie potencjału danego wnętrza, pokaże
nowe możliwości usytuowania ścian działowych, a także najkorzystniejsze warianty
rozmieszczenia elementów wyposażenia.
Termin realizacji i wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie z inwestorem.