wizualizacje monochromatyczne (czarno-białe/skala szarości)

Pozycja skierowana dla inwestora na potrzeby zobrazowania wizji, pomysłu, czy koncepcji
z rysunków 2D na 3D. W pracowni wizualizacje tworzone są na bazie wcześniej wykonanej
inwentaryzacji wnętrza oraz konsultacji i analiz z inwestorem. Wygenerowany obraz z każdej
dowolnej perspektywy pokaże wszystkie elementy zamieszczone w koncepcji 2D
oraz przyjęte w niej rozwiązania poprzez trójwymiarowe ujęcia 3D. Monochromatyczne
modelowanie 3D pozwala na przedstawienie układu przestrzennego, a także poszczególnych
elementów wyposażenia i aranżacji wnętrz. W prosty, wizualny sposób pozwalają
zaprezentować inwestorowi przyszły planowany wygląd pomieszczeń, by na wstępnym
etapie móc ocenić spójność pierwotnych założeń projektowych z przewidzianym sobie
efektem końcowym. Wizualizacje monochromatyczne stanowią swoistą alternatywę
dla wizualizacji rysunkowych.

Termin realizacji i wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie z inwestorem.