projekt koncepcyjny

Pozycja skierowana dla inwestora na potrzeby zmiany istniejącego układu funkcjonalnego
danego pomieszczenia (np. zmiana jego przeznaczenia), całego mieszkania
(np. przy planowaniu generalnego remontu) lub po nabyciu nowego lokalu
(np. w stanie deweloperskim) oraz zmiany charakteru i stylu wnętrza z pełną aranżacją
przestrzeni na bazie wizualizacji 3d, w tym także pozyskania zestawień materiałów
proponowanych w całości koncepcji.

Zawiera:

 • I spotkanie/konsultację z architektem
 • analizę potrzeb i wymagań inwestora
 • inwentaryzację wnętrza
 • 2-3 propozycje układów funkcjonalnych z omówieniem
  (rzuty 2d z wymiarowaniem i rozmieszczeniem elementów wyposażenia)
 • II spotkanie/ konsultacja z omówieniem przyjętych rozwiązań w rzutach 2d
 • finalną wersję układu (po wprowadzeniu zmian i akceptacją inwestora)
 • wizualizację 3d na bazie finalnej wersji układu funkcjonalnego z pełną aranżacją
 • III spotkanie/konsultacja z omówieniem przyjętych rozwiązań w wizualizacji 3d
 • finalną wersję wizualizacji 3d (po wprowadzeniu zmian i akceptacją inwestora)
 • zestawienie podstawowych materiałów wykończeniowych i aranżacyjnych
  (nazwa, link, zdjęcie, ilość, cena)
 • schemat rozmieszczenia punktów świetlnych oraz włączników i gniazd (rzut 2d)
 • opis przyjętych rozwiązań na bazie finalnej wersji układu oraz wizualizacji 3d
 • przekazanie projektu w wersji papierowej i elektronicznej

Wybór takiej pozycji projektowej pozwoli na poznanie potencjału danego wnętrza, pokaże
nowe możliwości usytuowania ścian działowych, najkorzystniejsze warianty rozmieszczenia
elementów wyposażenia, a także w pełni zilustruje przyszłe wnętrze za pośrednictwem
wizualizacji 3d oraz pozwoli pozyskać zestawienia, użytych (proponowanych) materiałów
wykończeniowych i aranżacyjnych.
Termin realizacji i wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie z inwestorem.