wizualizacje rysunkowe (kolorystyczne)

Pozycja skierowana dla inwestora na potrzeby zobrazowania wizji, pomysłu, czy koncepcji
z rysunków 2D na 3D. W pracowni wizualizacje tworzone są na bazie wcześniej wykonanej
inwentaryzacji wnętrza oraz wielu konsultacji i analiz z inwestorem. Wygenerowany obraz
z każdej dowolnej perspektywy pokaże wszystkie elementy zamieszczone w koncepcji 2D
oraz przyjęte w niej rozwiązania poprzez trójwymiarowe ujęcia 3D. Rysunkowe modelowanie
3D pozwala na przedstawienie układu przestrzennego, a także poszczególnych elementów
wyposażenia i aranżacji wnętrz w sposób przybliżony kolorystycznie, materiałowo, kształtem,
gabarytami, jednak bez efektu fotorealizmu. W prosty, barwny, wizualny sposób pozwalają
zaprezentować inwestorowi przyszły planowany wygląd pomieszczeń, by na wstępnym
etapie móc ocenić spójność pierwotnych założeń projektowych z przewidzianym sobie
efektem końcowym. Wizualizacje rysunkowe stanowią swoistą alternatywę dla wizualizacji
fotorealistycznych.

Termin realizacji i wynagrodzenie uzgadniane indywidualnie z inwestorem.